Mogelijke verlenging vernieuwde Amstelveenlijn naar Uithoorn

9 juni '15

Er zijn vergevorderde plannen om de huidige metrolijn 51 van Amstelveen-Westwijk naar Amsterdam om te bouwen tot een betrouwbare, veilige, snelle tramlijn met minder haltes en nieuwe, moderne  trams. Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijke verlenging van de vernieuwde Amstelveenlijn naar Uithoorn.

Een mogelijke eindhalte voor de zogeheten Uithoornlijn is het oude spoorhuis tussen de Vinckebuurt en het centrum.

In het onderzoek naar de Uithoornlijn werken de Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn en Amstelveen nauw samen. Begin 2016 nemen zij een besluit over het al of niet aanleggen van de Uithoornlijn.

Meer informatie is te vinden op www.stadsregioamsterdam.nl/uithoornlijn